Óbuda Fogyatékos Gyermekeiért Alapítvány

1035 Budapest,
Szellő utca 9-11.

Adószám: 18052428-1-41
Számlaszám: 11703006-20055040 OTP III. kerület, Flórián tér Fővárosi Bíróság nyilvántartásba vételi száma: 4281

Az Alapítvány célja az 1997. évi CLVI. tv. 26.§ c) pontja alapján:

4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
10. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet
11. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése

pontokban meghatározott közhasznú tevékenység a következő célok szerint részletezve:

A. Budapest III. Szellő utca 9-11. szám alatti iskola diákjainak sokoldalú fejlesztéséhez szükséges anyagi források bővítése.
B. Budapest III. Szellő utca 9-11. szám alatti iskola keretein belül folyó szabadidős tevékenységek és a sportélet feltételeinek a javítása.
C. A szakmai tanulmányutak részbeni vagy teljes finanszírozása a pedagógusok részére.
D. A hátrányos helyzetű illetve tehetségesebb debilis és imbecillis tanulók speciális fejlesztési lehetőségeinek támogatása.
E. A tanulók nyári táborozásának, tanulmányi kirándulásainak támogatása, különös tekintettel a nehéz szociális körülmények között élő fogyatékos diákjainkra.
F. Az iskola és a logopédiai tagozat részére oktatástechnikai, szakköri anyagok vásárlása.
G. A diákrendezvények és a tanulmányi versenyek támogatása, a gyermekek megajándékozása, az ünnepségekhez szükséges kellékek beszerzése.

Az Alapítvány jellege: nyílt

Az Alapítványhoz minden magyar vagy külföldi természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező társaság, szervezet, ezek közösségei csatlakozhatnak, ha elfogadják az Alapítvány céljait és anyagi eszközökkel támogatják.

Az Alapítvány célvagyon kezelő szerve: a kuratórium, amely az Alapítvány ügyintéző, ügydöntő és képviseleti szerve.


Beszámolók

Az adózók 2017. évi személyi jövedelemadójának 1%-ából a 2018. évben befolyt összeg

Az adózók 2016. évi személyi jövedelemadójának 1%-ából a 2017. évben befolyt összeg

Az adózók 2015. évi személyi jövedelemadójának 1%-ából a 2016. évben befolyt összeg

Az adózók 2014. évi személyi jövedelemadójának 1%-ából a 2015. évben befolyt összeg

Az adózók 2013. évi személyi jövedelemadójának 1%-ából a 2014. évben befolyt összeg

Az adózók 2012. évi személyi jövedelemadójának 1%-ából a 2013. évben befolyt összeg

Az adózók 2011. évi személyi jövedelemadójának 1%-ából a 2012. évben befolyt összeg

Az adózók 2010. évi személyi jövedelemadójának 1%-ából a 2011. évben befolyt összeg


2017. évi Közhasznúsági beszámoló

2016. évi Közhasznúsági beszámoló

2015. évi Közhasznúsági beszámoló és értékelése

2014. évi Közhasznúsági beszámoló  és melléklete

2013. évi Közhasznúsági beszámloló   és melléklete

2012. évi Közhasznúsági beszámoló és melléklete

2011. évi Közhasznúsági beszámoló és mérleg

2010. évi Közhasznúsági beszámoló