„Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk,
hogyan kell tanulni,
hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat,
hogy tanítson minket a jól végzett munka örömére és izgalmára,
hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk és,
hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni.”
(Szent-Györgyi Albert)

Az iskola rövid története

A III. kerületben a gyógypedagógiai nevelő-oktató munka az első világháború előtti időre nyúlik vissza. Az iskola Bárczy István főpolgármester iskolaépítő akciója során, az 1912-es évben készült el a Raktár utcában. Az első „kis létszámú” osztályok az elemi iskola igazgatójának – Franzoso Richárdnak – felügyelete alatt működtek. Összevont osztályokban tanítottak egy-egy tanévben kb. 40-60 tanulót.

Tudatos gyógypedagógiai szemléletről és irányításról 1931 után beszélhetünk. A második világháború után a kis létszámú osztályok önálló iskolává váltak, saját igazgatással, a főiskola kutatói hátterének támogatásával.

1951-től Williger József igazgató vezetésével kibővült a gyógypedagógiai nevelő-oktató munka. Előkészítőtől nyolcadik osztályig teljes napközi ellátással működött az iskola „Csatlakozó osztályok” szervezésére kényszerültek a megnövekedett igények, az árnyaltabb szelekciós gyakorlat miatt. Ilyen osztályok indultak Békásmegyeren, Csillaghegyen és a Bécsi úton. Munkájukat teljes odaadással, nagyon nehéz körülmények között végezték a kollégák.

1965 őszén önálló épületet kapott az iskola Csillaghegyen a Ráby Mátyás utcában. Feladata: a kerület északi részének gyógypedagógiai ellátása volt. Az iskolán belül működő logopédiai tagozat 1968-ban kezdte meg működését. Létszáma folyamatosan bővült.

1974-ben adták át a jelenlegi Szellő utcai iskolát, amelynek tervezésénél figyelembe vették a sajátos nevelési szükségleteket. Itt már elfértek az enyhén értelmi fogyatékos tanulók és a középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók egyaránt, és létrejöttek a kerületi igényeket kielégítő logopédiai kezelőhelyiségek is. A középsúlyosan értelmi fogyatékos gyermekek nevelő-oktató munkája 1979-től vette kezdetét.

A békásmegyeri logopédiai ellátás javítása érdekében 1987-től működik a Víziorgona utcában kialakított ambulancia.

A kerületi szülők kérésére 1993. szeptember 1.-vel pedig elkezdődött az autista tanköteles tanulók speciális fejlesztése.

2004-ben a Szellő utcai Általános Iskola akkori igazgatója Pataki Ferenc, felismerve a szakma és a kor új kihívásait, szem előtt tartva az intézmény fennmaradásának lehetőségét, és élve a törvény adta lehetőségekkel, megtette a szükséges lépéseket, és kezdeményezte a fenntartó III. kerületi önkormányzatnál az intézmény egységes gyógypedagógiai módszertani intézménnyé való átalakítását. A III. ker. Óbuda- Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testülete a 253/ÖK/2004/IV. 28. számú határozatával ezt jóvá is hagyta, így a következő tanévtől kezdve már a „III. ker. Önkormányzat Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény” nevet viseli az iskola.

A 2005-től az iskola Alapító Okiratát a fenntartó módosította, amely új profillal gazdagodott, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménnyé alakult.

2006-ban Faragóné Bircsák Márta vette át az intézmény vezetését. Az ő szakmai irányításával 2009-ben megtörtént az intézmény teljes körű akadálymentesítése, lifttel való ellátása. Az elkülönítetten nevelt, két csoportra bővült SNI óvoda és a 11 SNI osztály mellett a szakszolgálat és szakmai szolgáltatás 33 intézményt látott el és két ambulanciát. Az integrált gyermekek létszáma ez idő alatt 8 főről 121 főre emelkedett.

2009-ben elnyerte az EGYMI az „Erőszakmentes, egészségtudatos iskola” címet és az „ÖKO iskola címet. Ugyanebben az évben ünnepelte az iskola fennállásának 35. évfordulóját.

Intézményünk elnyerte a Családbarát munkahely címet, amely kitüntetést a Parlamentben vehettük át.

2011 őszén tartott iskolánk egy Jótékonysági egészségnapot, melynek célja az egészségnevelés volt, de bevétele jelentősen hozzájárult sókabinunk létesítéséhez. Szeptembertől kísérleti jelleggel elindítottuk a Családbarát napközit, melyben szépen fejlődnek és növekednek pedagógusaink kisgyermekei. Az „Óvodai integráció SNI gyermekek számára” című akkreditált továbbképzésünket háromszor indította iskolánk sikerrel az inklúzív óvodák nagy érdeklődése miatt. Beindította intézményünk a 3 év alattiak korai fejlesztését azok számára, akik nem bölcsödében nevelik gyermeküket levitra kje kupiti.

A Holisztikus Akadémia 5 éve működik önerőből a kerület pedagógusai számára havi rendszerességgel, minden hónap utolsó csütörtökén délután, állandó 50 fős létszámmal.

Iskolánk volt igazgatói:

wilinger_jozsef pataki_ferenc faragone_bircsak_marta
Williger József Pataki Ferenc Faragóné Bircsák Márta