Budapest, III. Kerületi Óvoda, Általános Iskola, EGYMI

Utazó gyógypedagógusi hálózat

BemutatkozásTevékenységeinkMunkatársainkJogszabályi háttér
Pedagógiai programElérhetőségünkSzakmai anyagok

Míg megnövök

Engem ne emeljen a magasba senki,
ha nem tud addig tartani,
míg tényleg megnövök.
Guggoljon ide mellém,
ki nem csak hallani,
de érteni akar,
hogy közel legyen a szívdobogásunk.”

                                                Birtalan Ferenc


Bemutatkozás

Utazó gyógypedagógusi hálózatunk feladata, hogy a 3. kerületi oktatási intézményekben a sajátos nevelési igényű gyermekek integrációját segítse.

A gyermekek képességeit, készségeit saját intézményükben egyéni és kiscsoportos formában fejlesztjük a szakértői bizottság javaslata és saját felméréseink alapján.

 

Utazó gyógypedagógiai hálózat videója

 

Támogatjuk a pedagógusokat abban, hogy az egyéni eltérésekből fakadó problémákat csökkenteni tudják.

Segítjük az intézményeket az esélyegyenlőség megteremtésében.

Célunk, hogy a különleges bánásmódot a rendelkezésre álló erőforrások mozgósításával a lehető legnagyobb mértékben biztosítsuk, a tanulók beilleszkedését megkönnyítsük és az iskolai kudarcok elszenvedését megakadályozzuk.

 

Következő eseményeink

Szülői fórum a sajátos nevelési igényű gyermekek iskolaválasztásáról

2022. November 29. 17 órai kezdettel

Bízunk benne, hogy tevékenységeink által a sajátos nevelési igényű gyermekek társadalomba való beilleszkedését megkönnyítjük, befogadó közösségüket még elfogadóbbá, inkluzívabbá tesszük.

Utazó gyógypedagógusi hálózatunk 2006-tól segíti Budapest 3. kerületében a sajátos nevelési igényű gyermekek integrációját. 2006/2007-es tanévben összesen 40 különleges bánásmódot igénylő gyermek integrációjának támogatását kezdtük el. Az ellátott gyermekek száma évről évre növekedett.

A 2018/19-es tanévben már több, mint 200 fő vett részt egyéni és kiscsoportos fejlesztésben, a 2023/24-es tanévben pedig több, mint 240 fő.

24 utazó gyógypedagógussal látjuk el a ránk bízott gyermekek fejlesztését összesen 11 oktatási intézményben és a szakambulancián. Az oktatási intézményekkel az együttműködés példaértékű, intenzív és színvonalas a közös szakmai munka. Sok intézményben  igénylik kollégáink tanácsadását, gyógypedagógiai tudását, felkészültségét.

Az utazó gyógypedagógusi munka nagy és sokrétű szakmai tudást, elhivatottságot és alkalmazkodást igényel.  Ezért munkaközösségünk tagjai számos szakmai továbbképzésen, konferencián, team-megbeszélésen fejlesztik tudásukat.

Úgy gondoljuk, hogy csak kellő szakmai alapokkal rendelkező elhivatott, empatikus gyógypedagógusok képesek arra, hogy a rájuk bízott gyermekekből, a szülőkkel és a többségi intézményekkel szorosan együttműködve, kihozzák a maximumot.


Tevékenységeink

Az utazó hálózatunk az alábbi feladatokat látja el:

– sajátos nevelési igényű gyermekek integráló intézményekben történő fejlesztése egyéni vagy kiscsoportos formában, kéttanáros modellben, vagy csoportban való megsegítéssel.

-sajátos nevelési igényű gyermekek integrációjának támogatása, környezet érzékenyítése, többségi pedagógusok segítése

-felmérések, mérések végzése, kiértékelése

– gyógypedagógiai tanácsadás, pedagógiai tájékoztatás, továbbképzések, érzékenyítő tréningek szervezése és megtartása szülők és a többségi pedagógusok számára

-mozgásnevelés

– kiscsoportos pszichomotoros mozgásfejlesztés

– szülői fórumok, szülői értekezletek, fogadóórák tartása

– egyetemi hallgatók fogadása, hallgatói gyakorlatok vezetése

– szakértői bizottságokkal való kapcsolattartás

céljaink:

Az integrált nevelésben résztvevő óvodás, iskolás, középiskolás sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók számára speciális gyógypedagógiai segítségnyújtás.

Esélyteremtés, hogy az érintett sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók teljes értékű tagjaivá váljanak társadalmunknak.

Az integráló intézményekben a sérülésspecifikus tárgyi és személyi feltételek biztosításának elősegítése.

Pedagógiai hitvallásunk ˝Mielőtt elítélsz, vedd fel a cipőmet és járd végig az utamat. Járd végig a múltamat, érezd a könnyeimet, éld át a fájdalmaimat, az örömömet. Tedd meg a lépéseket, amelyeket én megtettem és botladozz meg minden kövön, amelyen én megbotlottam. S mindegyik botlás után állj fel és menj tovább, úgy ahogy én tettem. Csakis ezután ítélkezhetsz rólam, felettem.˝ Szalóczi Dániel: Mosakodj Petike, addig nem néznek indiánnak

Az utazó gyógypedagógiai hálózat munkatársai: – oligofrénpedagógia (tanulásban akadályozottak pedagógiája, értelmileg akadályozottak pedagógiája), – szomatopedagógia, pszichopedagógia, – logopédia, autizmus spektrum pedagógiája szakos gyógypedagógiai tanárok, – konduktorok, – mozgásterapeuták, – okleveles inkluzív nevelés szakos tanárok.

Ellátottak köre:

 – értelmi fogyatékos,

– mozgásszervi fogyatékos,

– beszédfogyatékos,

– autizmus spektrum zavarral küzdő,

– egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek és tanulók

Felvétel és átvétel szabályai:

Felvétel és átvétel szabályai Az intézmény kiválasztása, a felvétel és átvétel kezdeményezése a szülő joga és kötelessége. Az egyes intézményekbe való felvételt/átvételt csak a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Szakértői Bizottsági Tagintézménye által kiállított szakértői vélemény alapján nyerhet az a gyermek/tanuló, akinél a sajátos nevelési igényt megállapították. Az integráló intézmények csak az Alapító Okiratukban megjelölt sajátos nevelési igénnyel rendelkező gyermekeket vehetik fel. A befogadó intézmény vezetője köteles értesíteni a felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról a szülőt a döntést megalapozó indokolással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással, továbbá átvétel esetén az előző iskola igazgatóját és az utazó gyógypedagógiai fejlesztést biztosító EGYMI igazgatóját. A tanuló átvételére a tanítási év során bármikor lehetőség van, amennyiben a maximális létszámhatár megengedi. A befogadó intézmény és a Szellő EGYMI szakmai együttműködési megállapodást köt a 2011. évi CXC. Nemzeti Köznevelési Törvény és a 32/2012. (VIII. 8.) EMMI rendeletben megfogalmazott integrációs feladatok megvalósítása, a sajátos nevelési igényű gyermek /tanuló integrált nevelésének, oktatásának utazó gyógypedagógiai hálózat általi megsegítéséről, ellátásáról. Amennyiben a szülő nem kívánja igénybe venni az utazó gyógypedagógiai hálózat segítését, akkor arról írásban nyilatkoznia kell az integrált nevelést, oktatást vállaló intézmény igazgatójának, aki erről értesíti az EGYMI igazgatóját is.


Munkatársaink:

Intézményegység vezető: Iharosiné Mayer Zsuzsanna

Beringer-Németh Szilvia
Csák Éva
Csányi-Csecsődi Nikoletta
Faragó Ferenc
Felföldi-Dankó Fáni
Ferenczi Edit
Gergely Zsófia
Iharosiné Mayer Zsuzsanna
Jakab Tímea
Jakuschné Dr. Kocsis Tímea
Jusztné Németh Noémi 
Kerekes Klára
Klenovics Alexa 
Kurgyis Adél 
Mészáros Anna
Mikó Orsolya
Pfiszter Zita
Réti Boglárka 
Sajben Mária
Schrimpf Ágnes
Székely Zsuzsa
Szilágyi-Nimsz Viktória
Szlaukó Bernadett
Takarics-Porubsky Bernadett
Török Lívia  

Jogszabályi háttér:

– Jogszabályi háttér Az utazó gyógypedagógiai hálózat működésének és feladatainak ellátásban iránymutatók: – 2011. évi CXC. Nemzeti Köznevelési Törvény – 15/2013 (II. 26.) EMMI rendelet és annak 8/2014. (I. 30.) módosítása a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről – a 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról Az EGYMI többcélú intézmény. „A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók többi gyermekkel, tanulóval együtt történő nevelésének, oktatásának segítése céljából hozható létre.” (nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 20.§ (1) „Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.” (nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. §) A sajátos nevelési igényű gyermeknek, tanulónak joga, hogy különleges bánásmód keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították. A különleges bánásmódnak megfelelő ellátást a szakértői bizottság szakértői véleményében foglaltak szerint kell biztosítani. (nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 47.§ (1)
Szakmai anyagok:

kedvezmények

értékelés

középfokú felvételi


Elérhetőségünk:

Cím: 1033 Budapest, Szérűskert u. 40. Porta után balra

Email:

telefonszám: +3630-159-05-47