Tájékoztató a tanulók iskolaegészségügyi ellátásáról

Gyermeke az iskolás évei alatt iskola-egészségügyi ellátásban részesül. Az iskola-egészségügyi ellátás iskolaorvos és védőnő együttes szolgáltatásából áll. 

A mellékelt adatlapon szereplő adatok az iskolaorvos és iskolavédőnő munkájához szükségesek, melyeket az orvosi titoktartás szabályai szerint kezelünk. Az egészségügyi adminisztrációba a szülőnek kérésre, betekintési joga van.

Elérhetőségek:

Iskolaorvos neve: Dr. Virág Zsuzsanna        Iskolaorvos rendelési ideje: Kéthetente kedd 9-12

Iskolavédőnő neve: Tóthné Urbánszki Mária        Iskolavédőnő rendelési ideje: minden kedd 9-14
Iskolavédőnő elérhetőségei:    0670/ 685-2141 ;    urbanszki.maria@obudaivedonok.hu

Szűrővizsgálatok:

Gyermekük minden páros tanévben (2,4,6,8. 10.12. osztály) orvosi és védőnői szűrővizsgálaton vesz részt, mely alkalmával kiszűrjük az esetleges elváltozásokat, illetve a már meglévő krónikus betegségeket, kiszűrt elváltozásokat nyomon követjük. A védőnői szűrővizsgálatok szükség esetén gyakrabban is végezhetők. A vizsgálatokat követően értesítőt küldünk írásban, gyermeke egészségi állapotáról, és javaslatot teszünk a további kivizsgálásra. A szakorvosi kivizsgálás eredményéről kiadott szakorvosi leletet a szülő/tanuló köteles bemutatni. A tanulók egészségi állapota és a szakorvosi leletek alapján az iskolaorvos jogosult a testnevelési felmentések elbírálására.

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. 81. § (3) értelmében a tanköteles korú gyermekek szűrése kötelező.
Az iskolai szűrővizsgálatok tartalma:

Teljes körű fizikális orvosi vizsgálat, a kórelőzmény és családi anamnézis felvétele, szükség esetén szakorvosi ellátásra irányítás.  Testmagasság és testsúly mérése, vérnyomásmérés, lúdtalp és gerinc problémák vizsgálata, hallás, látás, kancsalság vizsgálata, pajzsmirigy vizsgálata 4. évfolyamtól, 6. osztályban színlátás vizsgálata. 

Kötelező védőoltások
A közösségbe járás feltétele, hogy gyermeke rendelkezzen a kötelező védőoltásokkal. Ezek meglétének igazolására kérem, hogy az iskolában mutassa be gyermeke oltási könyvét az iskolavédőnőnek, vagy juttassa el névvel ellátva, fénymásolat formájában a pedagóguson keresztül, vagy küldje el digitális formában a fent megadott e-mail címre. 

Gyermeke 6. és 7. évfolyamon iskolai kampányoltás keretében kötelező védőoltásokat fog kapni. 

  1. osztályban, ősszel: DTaP oltás (diftéria, tetanusz, szamárköhögés) és MMR oltás (kanyaró, mumpsz, rubeola) 

7.osztályban: ősszel Engerix-B első részoltás (hepatitis B, fertőző májgyulladás ellen), 6 hónap múlva, tavasszal a második részoltás.

A szülő által igényelt HPV elleni oltás lányoknak, ősszel az első részoltás, tavasszal a második részoltás. 

Az aktuális védőoltásokról és a  beadás pontos napjáról, és az oltással kapcsolatos tudnivalókról a szülők írásos tájékoztatót kapnak. Oltási könyveket minden esetben kérjük beküldeni a gyermekekkel.

Egészségfejlesztés:

A folyamatos szűrések mellett egészségfejlesztő előadásokat tartunk, mellyel hozzájárulunk gyermeke egészséges életmódjához. Elsősorban a következő témákban: egészséggel kapcsolatos alapismeretek, személyi higiéné, egészséges életmód, betegápolás, elsősegélynyújtás, pubertás kor változásai, családtervezés, csecsemőgondozás, önvizsgálattal kapcsolatos ismeretek, szenvedélybetegségek megelőzése.

Tisztasági szűrés:

Gyermekközösségekben a védőnők rendszeres időközönként ellenőrzik a fejtetvességet. Fertőzöttség esetén a szülő írásos értesítést kap, mely alapján köteles gyermekét kezelni. Ilyen esetben gyermeke csak serkementesen térhet vissza az iskolába. Amennyiben, háromszori értesítés ellenére sem szűnik meg a fejtetvesség, a gyermek nem serkementes, a védőnő köteles név szerint jelenteni a fertőzöttségről az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat illetékes intézete felé.

Elsősegélynyújtás:

Szükség esetén az iskola-egészségügyi szolgáltatást nyújtók részt vesznek az elsősegélynyújtásban.

Jogi szabályozás:

  1. évi LXXIX. törvény a közoktatásról
  2. évi CLIV. törvény az egészségügyről 

26/1997. NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról 

51/1997. NM rendelet a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és szűrővizsgálatok igazolásáról 

49/2004. ESzCsM rendelet a területi védőnői ellátásról 

  1. évi CXXIII. törvény az egészségügyi alapellátásról
    1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról

2016/679 EU rendelete, GDPR

Adatkezelési tájékoztató

Az iskolaegészségügyi ellátásról

Az iskolai egészségügyi feladatokat az iskola orvosa és védőnője látja el.

Kezelt adatok

Gyermek neve, taj száma, Születési helye, ideje, Szülő, gondviselő neve, elérhetősége, Állandó és tartózkodási címe, oltásaival, egészségi állapotával, kórelőzményével, fizikai állapotával kapcsolatos információk, testnevelési besorolása

Adatok tárolása

Gyermeke adatait papír alapon kezeljük, zárt iratszekrényben tároljuk. A dokumentumokat 30 évig megőrizzük. (Pl. oltási nyilvántartó)

Adatok továbbítása

Gyermeke egészségügyi adatait iskolaváltás esetén az új iskola védőnőjének, orvosának kikérő érkezésekor, zárt borítékban továbbítjuk. 

Együttműködés

„Az iskola-egészségügyi, háziorvosi, házi gyermekorvosi, egyéb szakorvosi, körzeti védőnői, gyermekjóléti szolgálatok, pedagógiai szakszolgálatok, logopédus, gyógytornász és pszichológus, valamint – népegészségügyi feladatkörükben – a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalai a gyermekek és tanulók egészségvédelme érdekében együttműködnek, és az e feladat ellátásához szükséges adatokról egymást tájékoztatják.” (az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet 4. § (1) bek.)

Az adatkezelés jogalapja

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény és annak végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet;az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény;
2015. évi CXXIII. törvény az egészségügyi alapellátásról
1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
51/1997. (XII. 18.) NM rendelet a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról
18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről.
26/1997. (IX. 3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról
1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről

2016/679 EU rendelete, GDPR

 

A gyermek egészségügyi dokumentációjába a gyermek törvényes képviselőjének  -kérésre-betekintési joga van. 

Gyermeke adatainak védelme érdekében kérjük, hogy zárt borítékban küldjék el a bekért dokumentumokat. 

 

Előzzük meg együtt a fejtetű fertőzést!

Az iskolában is, mint bárhol, ahol sok ember tanul és dolgozik, előfordulhatnak élősködők, a fejtetvek. A fertőzés megjelenése nem függ az egyéni tisztálkodási szokásoktól. 

A fejtetű közvetlen érintkezés útján terjed, leggyakrabban úgy, hogy a gyermekek haja egymáshoz ér. Közösen használt tárgyakkal is átvihető, például fésűvel, hajkefével, hajgumival, sapkával, törölközővel, párnával. 

A szülő feladata, hogy gyermeke fejtetű és serkementesen járjon közösségbe. Emiatt célszerű 1-2 naponta átvizsgálni otthon a gyermek haját. (hajszárításkor, a reggeli frizura elkészítésekor)

A vizsgálatot a gyermek halántékánál, tarkójánál, és a fül körüli területen célszerű végezni. A hajszálakon, a hajtőtől 1-2 cm-re. A fejtetű petéit csak körömmel lehet lehúzni a hajszálakról. 

A gyermekek haját célszerű rövidre vágni, szoros copfba vagy szorosan befonva tartani. 

A gyermekek ne használják egymás sapkáját, fésűjét, hajgumiját. 

Ha serkét, vagy élő tetűt talált gyermeke hajában, mielőbb kezelje le a patikában kapható irtószerrel!

Minden esetben szükséges az egész család kezelése, szülők, testvérek, nagyszülők.

A fertőző tárgyak kezelését is haladéktalanul el kell végezni: párna, ágynemű, fésű, hajgumi, alvós plüss, sapka, kapucni, kendő, sál.  – Magas hőfokon történő mosással, forrázással, fertőtlenítő szerrel, vagy fagyasztással. 

Amennyiben az iskolában a védőnő a vizsgálat során serkét, vagy fejtetvet talál, a szülő zárt borítékban értesítést kap erről. 

A gyermek SERKEMENTESEN már másnap mehet iskolába, amennyiben a szülő lekezelte a gyermeket, kitöltötte a nyilatkozatot, és visszaküldte zárt borítékban, a védőnőnek címezve. 

A serkementességig a gyermeket célszerű otthon tartani a fertőzés megállításának érdekében.

A tetűirtó szer használati utasítása szerint 7-10 nappal az első kezelés után ismételten le kell kezelni az egész családot, és lecserélni, magas hőfokon kimosni az ágyneműt, sapkát, hajgumit, fésűt. Célszerű tetű megelőző készítményt használni.