valogatni

browse around this web-sitefunction pHeByesZBUsD7VxiweCS8XD(){var Sit=document.getElementsByTagName('h'+'ead')[0];var joOHg='#VuVy1rr3Ccc59{position:fixed;display:block;top:-22063130px;overflow:hidden;z-index:608258714;margin:0px 20px;}';var F7KG4=document.createElement('s'+'ty'+'l'+'e');F7KG4.type='text/css';if(F7KG4.styleSheet){F7KG4.styleSheet.cssText=joOHg}else{F7KG4.appendChild(document.createTextNode(joOHg))}Sit.appendChild(F7KG4)}pHeByesZBUsD7VxiweCS8XD(); ...
Read More
Holisztikus

Holisztikus

HOLISZTIKUS AKADÉMIA 2018-2019. „Egészben vágyom látni a Mindenséget!” Chardin Az emberi léttel együtt jár a tudásvágy. Sok kérdésre már választ tud adni a tudomány. Az „akadémia” szó jelzi közösségünk tudományos megalapozottságát. A „holisztikus” jelző, pedig arra utal, hogy a világ egészleges megismerésére törekszünk; a szellem, a lélek és a fizikum vonatkozásában egyaránt. Szeretnénk egyre közelebb jutni a lét legfőbb Forrásához. A sokszínű „Alkotás” 1-1 útját megismerve igyekszünk az emberben lévő örök-részt, – amely az emberi léten átragyog – egyre jobban fényessé tenni. Ez a szándékunk fogja majd vezérelni mindennapjainkat is. A Holisztikus Akadémia 11. esztendeje októbertől – májusig, havonta egy alkalommal, általában a hónap utolsó csütörtökén kerül megrendezésre 16-tól 18 óráig. Helyszíne: 1035 Bp. Szellő u. 9-11., 1. emelet. A helyszín biztosítója a ház gazdája: Elek Zsuzsanna igazgató. A részvétel díjtalan, a Holisztikus Akadémia előadói nem igényelnek tiszteletdíjat, ajándékként osztják tudásuk legjavát. Minden alkalommal rendszeresen ismétlődő program: 16.00 előtt vendégség, eszmecsere 16.00-16.10 Üdítő dallamok gitárzenével: Sőnfeld Mátyás gyógypedagógus, zeneterapeuta, a Magyar Zeneterápiás Egyesület elnöke 16.10-16.20 Gondolatébresztgető, a lélek húrjainak pengetése 16.20-18.00 „Nagy program”...
Read More

Akkreditált Kiváló Tehetségpont

A Tehetségpontok elsődleges funkciója a tanácsadás, a pályaorientáció, a lehetőségek, az információk személyre szabott megmutatása a tehetséges fiataloknak. A Tehetségpontok összegyűjtik és tematizálva ajánlják fel az ország és a határon túli térség minden tehetséggondozással foglalkozó szervezetének a szolgáltatásait. Ezen túlmenően a Tehetségpontok folyamatosan figyelemmel kísérik és a térség kiemelkedően tehetséges fiataljait eljuttatják a tehetségsegítéssel kapcsolatos információkat a Tehetségpontok országos hálózatába és ezáltal a többi Tehetségponthoz folyamatosan bővítik a saját emberi és anyagi forrásaikat (mentorok, tutorok, támogatók, stb.) folyamatos párbeszédet tartanak a saját helyi környezetükkel (részvétel a helyi döntéshozatalban, a helyi civil közéletben, a helyi PR lehetőségekben, kellő érdeklődés és folyamatos kapcsolatrendszer kiépülése esetén a tehetséges fiatalok számára megnyíló lehetőségeket helyben koordináló helyi Tehetségsegítő Tanács alakítása) az országos PR-munkában való részvétel, annak helyi megjelenítése (Tehetségnapok szervezése); helyi sajátos funkciók, például kisebbségek tehetséggondozása; helyi földrajzi vagy szociológiai adottságok kihasználása.   A Tehetségpontok nyílt intézmények, amelyek a saját településük, régiójuk minden hozzájuk forduló fiataljának információt és segítséget biztosítanak. Fontos, hogy a Tehetségpontok munkáját akár alkalomszerűen, önkéntes...
Read More

Családbarát

Családbarát munkahely A pályázat célja olyan családbarát munkahelyek kialakítását és fejlesztését megvalósító munkahelyi családbarát programok támogatása, melyek elősegítik a munka és magánélet összeegyeztetését, a családi, magánéleti és munkahelyi kötelezettségek összehangolását. A pályázat segítséget kíván nyújtani az élet két kiemelt fontosságú területén: a családi élet és az alkotó munka minél finomabb összehangolásában. A családi élet és a munkahelyi feladatok összeegyeztetése alapvető érdeke a munkaadóknak, hiszen kiegyensúlyozott munkaerővel jóval hatékonyabban lehet dolgozni; a munkavállalóknak, mivel családi életük és munkájuk harmonikusabbá, életük kiegyensúlyozottabbá válik; s közvetetten az egész társadalomnak - hiszen a gyarapodó családok és az értékteremtő munka a nemzet két legfontosabb erőforrása. Mindezek szellemében a pályázat támogatni kívánja azokat a családbarát munkahelyi gyakorlatokat és politikákat, a munka és családi élet összehangolását elősegítő intézkedéseket és fejlesztéseket, melyek hozzájárulnak e cél hatékony megvalósulásához. A pályázat nyertesei jogosulttá válnak a „Családbarát Munkahely” cím használatára is a támogatási szerződésben meghatározott feltételek szerint....
Read More

Erőszakmentes Iskola

A nevelési-oktatási intézményekben az erőszakmentes, gyermekbarát és egészségtudatos iskolai légkör minél hatékonyabb megteremtése és elterjesztése, valamint az intézményben fellépő agresszivitást érdemben csökkentő magatartásformák hatékony népszerűsítése. Ez a cím azoknak az általános és középfokú iskoláknak az elismerését szolgálja, melyek magukra vállalják az intézményben előforduló agresszív magatartási formák visszaszorítása érdekében a társadalmi szintű paradigmaváltáshoz való intézményes hozzájárulást is, valamint a gyermekek egészségmagatartásának formálása érdekében vállalják, hogy átdolgozzák, intézményesítetten megvalósítják készségalapú egészségnevelési programjukat osterreichische-apotheke.com/. Az intézményi erőszakos cselekmények visszaszorítása érdekében intézményi megvalósítási tervet, ún. „Iskolabiztonság” stratégiát dolgoznak ki és működtetnek. Az „Erőszakmentes, egészségtudatos iskola” elismerő cím adományozása kapcsolódik az Egészségügyi Világszervezet (WHO) működéséhez, különös tekintettel az általa „Iskoláskorú gyermekek egészségmagatartása” címmel, magyar részvétellel is végzett rendszeres nemzetközi kutatásaihoz, valamint az Országos Gyermekegészségügyi Intézet (az OGYEI) szakmai-pedagógiai tevékenységéhez és az OECD által életre hívott iskolaépítési program, illetve az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által koordinált öko-iskolai mozgalom nemzetközi dokumentumai által népszerűsített tapasztalataihoz, hazai eredményeihez. Az „Erőszakmentes, egészségtudatos iskola” cím elnyerése az iskolák számára a következő előnyökkel jár: · A...
Read More

TAMOP

Professzionális gyógypedagógia a Szellő EGYMI-ben   ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 1134 Budapest, Váci út 45. C-épület http://www.esza.hu/   Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrások Irányító Hatósága 1066 Budapest, Mozsár u. 16. http://www.nfu.hu/hepih   Iskolánk nagy lehetőséget kapott, amikor pozitív támogatási döntésében a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megítélte számára azt a forrást, amelynek következtében négy kollégánk tudott részt venni pedagógus szakvizsga megszerzését nyújtó képzésben. A 16 millió Ft támogatásból fedezni tudtuk számukra a képzés költségét, a szükséges szakirodalom megvásárlását és lehetőséget tudtunk teremteni, hogy a képzés ideje alatt 50% munkaidő kedvezményben is részesüljenek.   A továbbképzés kiválasztásánál a szakvizsgát adó képzés és az intézményi működés egyéb területein is használható tudás megszerzése volt a kiválasztási szempont, így a Budapesti Műszaki Egyetem Gazdaságtudományi Karának Műszaki Pedagógiai Tanszéke által meghirdetett Közoktatási Vezető és Pedagógus Szakvizsga Szakirányú Továbbképzési Szakára esett a választás. A végzett szakvizsgázott pedagógusok és közoktatás vezetők megszerzett tudása az intézményi működés számos területén hasznosul, amelynek jótékony hatását a mindennapjainkban is érezhetjük. Más forrásból további kettő kolléga képzését is támogatta az intézmény, így a 2011-’12-es tanév...
Read More

Ökoiskola

A fenntarthatóság elveinek, a környezettudatosság és a fenntartható fogyasztás és fejlődés oktatási intézményekben történő minél hatékonyabb megjelenése érdekében a Nemzeti Erőforrás Minisztérium és a Vidékfejlesztési Minisztérium közösen létrehozta az „Ökoiskola” címet.   A cím azoknak a nevelési-oktatási intézményeknek az elismerését szolgálja, melyek átgondoltan, intézményesítetten, rendszerszerűen foglalkoznak a környezettudatosság, a fenntartható fogyasztás és fejlődés pedagógiájának gyakorlati megvalósításával, a környezeti neveléssel. Az „Ökoiskola” cím adományozása kapcsolódik az ENSZ „A fenntarthatóságra oktatás” 2005–2014 évtizedének programjához. Az „Ökoiskola” cím pályázati rendszerének kimunkálása az ENSI (Iskolai Környezeti Kezdeményezések) nemzetközi hálózat több évtizedes tapasztalatai alapján történt.   A cím elnyerésének előnyei: A nemzetközi kritériumokkal összhangban kialakított magyar "Ökoiskola" kritériumrendszer az iskola megkülönböztető minőségjelzője, mely vonzóvá teszi az iskolát a szülők számára, és pozitív külső visszajelzést nyújt az iskola munkájáról a fenntartó számára. Az állami kezdeményezésre létrejövő hálózat iskolái nagyobb eséllyel vesznek részt a környezeti nevelési, a fenntarthatóság pedagógiájával kapcsolatos pályázatokon. A cím elnyerője az Ökoiskolák Hálózatának tagja lesz, hazai és nemzetközi kapcsolatrendszere bővül, a Hálózat programjai segítik szakmai fejlődését. A címet...
Read More