HOLISZTIKUS AKADÉMIA

2018-2019.

„Egészben vágyom látni a Mindenséget!”

  1. Chardin

Az emberi léttel együtt jár a tudásvágy. Sok kérdésre már választ tud adni a tudomány.

Az „akadémia” szó jelzi közösségünk tudományos megalapozottságát. A „holisztikus” jelző, pedig arra utal, hogy a világ egészleges megismerésére törekszünk; a szellem, a lélek és a fizikum vonatkozásában egyaránt.

Szeretnénk egyre közelebb jutni a lét legfőbb Forrásához. A sokszínű „Alkotás” 1-1 útját megismerve igyekszünk az emberben lévő örök-részt, – amely az emberi léten átragyog – egyre jobban fényessé tenni. Ez a szándékunk fogja majd vezérelni mindennapjainkat is.

A Holisztikus Akadémia 11. esztendeje októbertől – májusig, havonta egy alkalommal, általában a hónap utolsó csütörtökén kerül megrendezésre 16-tól 18 óráig.

Helyszíne: 1035 Bp. Szellő u. 9-11., 1. emelet. A helyszín biztosítója a ház gazdája: Elek Zsuzsanna igazgató.

A részvétel díjtalan, a Holisztikus Akadémia előadói nem igényelnek tiszteletdíjat, ajándékként osztják tudásuk legjavát.

Minden alkalommal rendszeresen ismétlődő program:

16.00 előtt vendégség, eszmecsere

16.00-16.10 Üdítő dallamok gitárzenével: Sőnfeld Mátyás gyógypedagógus, zeneterapeuta, a Magyar Zeneterápiás Egyesület elnöke

16.10-16.20 Gondolatébresztgető, a lélek húrjainak pengetése

16.20-18.00 „Nagy program” (A dátumoknál olvasható).

Október 18.

16.10-16.20 Gondolatébresztgető, a lélek húrjainak pengetése: Sólyom Albert matematika  

           tanár, RED (Radical Emotional Development – Radikális Érzelmi Fejlődés) segítő,    

           életvezetési támogató

           Honlapja: https://serendolife.hu/szakmai_team/solyom-albert/

 

16.20-18.00 Arcelemzés Az Al Ferasa tudomány és művészet is egyben. Előadónk segít ennek a különleges tudománynak a mélyére tekinteni, kifürkészni a jelentését, és felfedezni milyen titkokat is rejt egy-egy arcvonás. Ízelítőt kapunk egy ősi tudásból, amit a szufik hagytak ránk. Előadó: Sólyom Albert.

November 29.

16.10-16.20 Gondolatébresztgető, a lélek húrjainak pengetése: Szász Éva biblio-terapeuta, könyvtár-magyar szakos tanár

16.20-18.00 Várkonyi Nándor, az örökzöld ember bemutatása, aki magyar író, irodalomszervező, szerkesztő, könyvtáros, irodalom- és kultúrtörténész. A két világháború között Hamvas Bélával és Kodolányi Jánossal együtt ők alkották a nagy szellemi triumvirátust. Előadónk: Szász Éva végigvezet bennünket a napjainkban is értéket hordozó, példaértékű magyar nagyság útján.

Január 31.

16.10-16.20 Gondolatébresztgető, a lélek húrjainak pengetése: László Ruth pszichológus írónő

16.20-18.00 A négy misztérium (születés, szerelem, halál, alkotás) megértéséhez segít hozzá bennünket előadónk: László Ruth.

 

 

Március 21.

16.10-16.20 Gondolatébresztgető, a lélek húrjainak pengetése: Oláh Róbert geológus

16.20-18.00 Időjós állatok Valamikor a természettel teljes egységben élve az emberek értették az őket körülvevő élőlények jelzéseit. Ismerve ezeket a megnyilvánulásokat, tudtak következtetéseket tenni a környezet változásaira vonatkozóan is. Előadónk: Oláh Róbert segít feleleveníteni az ősi ismereteket, és szaktudásával lehetővé teszi számunkra e téma tudományos megalapozását is.

Április 25.

16.10-16.20 Gondolatébresztgető, a lélek húrjainak pengetése: Fucskár Erika informatikus könyvtáros és biblio-terapeuta

16.20-18.00 Meseterápia Vezeti Fucskár Erika.

Május 23.

16.10-17.00 Gondolatébresztgető, a lélek húrjainak pengetése, és egyben egész lényünk ellazulása, pihentetése Wittmann Zsuzsa zenei mentálhigiénikus és terapeuta hangtálas foglalkozásának segítségével.

17.00-18-00 Vendégség, beszélgetés. Ez alkalommal a szerény lakoma, kivételesen az előadást követően lesz, az előadó elfoglaltságára való tekintettel.

A Holisztikus Akadémia létrehozásáért és működéséért a felelősséget vállalja, és minden részt vevőjét szeretetteljes örömmel várja: Faragóné Bircsák Márta

(www.holisztikuspedagogia.hu)