Erőszakmentes Iskola

A nevelési-oktatási intézményekben az erőszakmentes, gyermekbarát és egészségtudatos iskolai légkör minél hatékonyabb megteremtése és elterjesztése, valamint az intézményben fellépő agresszivitást érdemben csökkentő magatartásformák hatékony népszerűsítése.

Ez a cím azoknak az általános és középfokú iskoláknak az elismerését szolgálja, melyek magukra vállalják az intézményben előforduló agresszív magatartási formák visszaszorítása érdekében a társadalmi szintű paradigmaváltáshoz való intézményes hozzájárulást is, valamint a gyermekek egészségmagatartásának formálása érdekében vállalják, hogy átdolgozzák, intézményesítetten megvalósítják készségalapú egészségnevelési programjukat osterreichische-apotheke.com/. Az intézményi erőszakos cselekmények visszaszorítása érdekében intézményi megvalósítási tervet, ún. „Iskolabiztonság” stratégiát dolgoznak ki és működtetnek.

Az „Erőszakmentes, egészségtudatos iskola” elismerő cím adományozása kapcsolódik az Egészségügyi Világszervezet (WHO) működéséhez, különös tekintettel az általa „Iskoláskorú gyermekek egészségmagatartása” címmel, magyar részvétellel is végzett rendszeres nemzetközi kutatásaihoz, valamint az Országos Gyermekegészségügyi Intézet (az OGYEI) szakmai-pedagógiai tevékenységéhez és az OECD által életre hívott iskolaépítési program, illetve az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által koordinált öko-iskolai mozgalom nemzetközi dokumentumai által népszerűsített tapasztalataihoz, hazai eredményeihez.

Az „Erőszakmentes, egészségtudatos iskola” cím elnyerése az iskolák számára a következő előnyökkel jár:

· A nemzetközi indikátorokkal összhangban kialakított „Erőszakmentes, egészségtudatos iskola” kritériumrendszere az iskola megkülönböztető minőségjelzőjévé válik, mely vonzóvá teszi az iskolát a szülők számára, és pozitív külső visszajelzést jelent az iskola munkájáról a fenntartó számára is.

· A kritériumrendszer alkalmazása és az ennek eredményeképp megvalósuló intézményfejlesztés pozitív eredményeket produkálhat az intézményi légkör, különösen az intézmény biztonságos működése és az intézményi egészségfejlesztés területén.

· Az állami kezdeményezésre létrejövő hálózat iskolái folyamatos információt kapnak a módszertani megújulást támogató hazai és nemzetközi pályázati lehetőségekről, melyek segítségével számos partneri együttműködés lehetőségeihez is hozzájuthatnak.

· Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet ezen iskolák számára folyamatos szakmai együttműködési lehetőséget kínál, segítve az egymástól tanulás, az Európai Unió által is preferált „peer-learning” gyakorlatának hazai népszerűsítését is.

· Az elismerő címet elnyerő iskola tanárai és tanulói részt vehetnek az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet rendezvényein, szakmai továbbképzésein, ezáltal iskolájuk és a maguk számára újabb szakmai-módszertani lehetőségekkel kerülnek kapcsolatba.

· Igény és lehetőségek szerint az OFI munkatársai vállalják az iskola tantestületeinek továbbképzésein való személyes közreműködést is.

· Valamennyi „Erőszakmentes, egészségtudatos iskola” címet elnyert iskola számára biztosítjuk az Új Pedagógiai Szemle c. folyóirathoz való kedvezményes hozzájutást.