Közlemény

Intézményünk pedagógusai, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő szakemberei, és a teljes alkalmazotti közösség nevében maximálisan elhatárolódunk az utóbbi időkben a sajtó és a közösségi média felületén megjelent írásoktól. Az ott megjelentek egyoldalúak, és nem felelnek meg a valóságban történteknek (azon kívül, hogy nagymértékben rontják intézményünk jó hírnevét).

Intézményünk, és annak valamennyi dolgozója minden szempontból elkötelezett a különleges bánásmódot igénylő gyermekek ügye iránt. Minden egyes dolgozónk azon munkálkodik a szülői munkaközösséggel együtt, hogy valamennyi, az intézményünkben nevelt/oktatott gyermek a sajátos nevelési igényének megfelelő fejlesztésben részesüljön. Működésünket a gyermekek érdekében az Oktatási Hivatal folyamatosan ellenőrzi, ide értve a gyógypedagógusainkat, és a szakmai vezetést is.

Köszönjük a megértésüket.