Utazó gyógypedagógiai hálózat

SZAKSZOLGÁLAT

A szülő és a pedagógus nevelő munkáját, valamint a nevelési-oktatási intézmény feladatainak ellátását segíti.
Az Óvoda, Általános Iskola EGYMI a következő szakszolgálati feladatokat látja el:

 • gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás,
 • konduktív pedagógiai ellátás,
 • sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók többi gyermekkel, tanulóval együtt történő nevelésének, oktatásának segítése

I. Utazó gyógypedagógiai szakszolgálat

A szakmai tevékenységek jellemzői a 2012/2013. tanév I. félévében

A 2012/13-as tanév azzal a jóleső érzéssel kezdődhetett, hogy partnereink egyre jobban értik, elfogadják és hasznosnak tartják az utazói szolgálatainkat. Ez az elismerés megjelent az év végi beszámolókban is, amit az inkluzív intézményeink nyújtottak be a Fenntartó felé.

A tanév elején mindig fontos feladatunk a befogadó intézményekben tanulói jogviszonyban lévő sajátos nevelési igényű gyermekek tudásszintjének felmérése, a szakvélemények elemzése, értékelése, a tanítók, tanárok tájékoztatása, valamint kapcsolatfelvétel a szülői házzal.

A Tanévkezdő kiadványunkat ebben a tanévben internetes felületen készítettük el, amely tartalmazza a tanév rendjét, az oktatáshoz kapcsolódó jogszabályi változásokat, az integrációs tevékenységek legfontosabb dokumentumait, speciális és harmonizált tanterveket és fejlesztő feladatok gyűjteményét, tanügy-igazgatási dokumentumokat

A hatékony integrációs tevékenységünk alapjai a meglévő gyógypedagógusi kompetenciák. Utazó gyógypedagógusaink rendelkeznek az integrációs folyamatokhoz szükséges alapképzettségekkel. Minden fogyatékossági típusra megvan a szakirányú felkészültséggel rendelkező szakember. Az utazó tanári tevékenység fontos feltételének tartjuk a terápiás megközelítést, kollégáink jó néhány terápiát ismernek és alkalmazzák azokat tevékenységeik során.

Több alkalommal részt vettünk szülői értekezleteken, fórumokon, fogadóórákon. Segítséget igyekeztünk nyújtani számukra a pályaválasztási folyamatokban is és készséggel álltunk rendelkezésre tanácsainkkal a különböző nevelési, tanulási, magatartási problémák kezelésében is.

Igyekszünk részt venni az intézmények szakmai fórumain, különböző megbeszéléseiken. Közreműködtünk a tanulók szakvélemény kérelmeinek összeállításában, pedagógiai vélemények, javaslatok megfogalmazásában. A szülők, az óvodapedagógusok, tanítók és a szaktanárok egyre nyitottabbak, érdeklődőbbek a gyógypedagógiai fejlesztések iránt; a konzultálási, tanácsadási lehetőségeket egyre többen veszik igénybe.

Az utazó gyógypedagógusok szakmai munkaközössége folyamatosan tájékozódott az inkluzív nevelés – oktatás törvényi hátteréről, korszerű gyógypedagógiai eljárásmódok alkalmazásáról, más intézményekben folyó szakszolgálati és szakmai szolgáltatási tevékenységekről.

A nyilvánosság biztosítása érdekében egy utazó gyógypedagógusi honlapot hoztunk létre, melyre a különböző információkat, fejlesztő feladatlapokat folyamatosan feltölthetjük és az érdeklődő szakemberek letölthetik azokat.

A honlap elérhetősége: www.szello.webnode.hu

A III. kerület többségi intézményeiben fogadott sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók létszáma:
szakszolg_1

A III. kerület többségi intézményeiben fogadott sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók diagnózis szerinti megoszlása:
szakszolg_2

SZAKMAI SZOLGÁLTATÁS

A III. kerületi nevelési-oktatási intézmények, valamint a pedagógusok munkáját segítjük:

 • pedagógiai tájékoztatással;
 • pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítésével, szervezésével.

Mi az, amit kollegáinknak nyújtunk?

 • Hospitálási lehetőség
 • Nyílt napokon való részvétel, tanácsadás előzetes megbeszélés alapján a különböző intézményegységekben
 • Telefon ügyelet, tanácsadás: Elek Zsuzsanna, igazgató:
 • Segítségnyújtás az inkluzív környezet és akadálymentesítés megteremtésében
 • Személyes konzultáció, szakmai anyaggal való ellátás
 • Szakanyagok, szakkönyvek, fejlesztőeszközök kölcsönzése
 • Szakanyagok internetes eljuttatása: Faragó Ferenc, munkaközösség vezető
 • Szakmai kerekasztal megbeszélések, konferenciák, előadások rendezése

Segédanyagok

A 2012/2013 tanév rendje
Nemzeti alaptanterv
SNI Irányelv
Tankönyvjegyzék 2012/2013
Törvény a nemzeti köznevelésről

hu_HUHungarian
en_GBEnglish hu_HUHungarian