Intézményünkről

Budapest III. Kerületi Óvoda Általános Iskola,
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
1035 Budapest, Szellő u. 9-11.

Iskolánk Óbuda szívében található. Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményünk 39. éve a III. kerület gyógyító pedagógiai feladatait látja el a tanulásban akadályozottak óvodai és általános iskolai szintjén, az értelmileg akadályozottak óvodai, általános iskolai tagozatán, az autizmussal élők speciális fejlesztő csoportjaiban, valamint utazótanári hálózatunk a kerület óvodáit, iskoláit szolgálja szakemberei segítségével.
Ezeken a szakterületen nagyon sok szép feladat vár pedagógusainkra, szakembereinkre, akik odaadó szakmai munkájuk révén képesek megteremteni az esélyegyenlőség lehetőségét az itt tanuló gyermekek életében.
Fő célunk a tanítványaink adottságaihoz és korlátaihoz rugalmasan alkalmazkodó mennyiségű és minőségű műveltségi tartalmak elsajátíttatása, sérülésspecifikus módszerek, személyiségfejlesztés alkalmazásával, a kiegyensúlyozottság, a harmonikusság, az eredményes szocializáció érdekében.
Nyilván pedagógiai eszközökkel is lehet gyógyítani. Ezt a célt hivatott elősegíteni a gyógyító pedagógia. Azonban gyakran előfordul, hogy, már minden pedagógiai módszert megpróbáltunk és mégsem következik be a várt eredmény. Ilyenkor segít az alternatív terápiás kínálat. Ezt a színes repertoárt bővíti a holisztikus természetes gyógymódok tárháza: Bach-virágterápia, fül akupunktúra, reflexterápia, színterápia, Betty Edwards által alkotott jobb agyféltekét erősítő rajz terápia.
A holisztikus egyensúly az egész-ségben nyilvánul meg. Az egység az „egész” állapot megőrzése a cél. A holisztikus pedagógia olyan oktató-nevelő, fejlesztő tevékenység, amely az embert a maga teljességében, testi, lelki, szellemi és szociális egységben szemléli.
Pedagógusaink a gyermekeket egészleges (holisztikus) szemlélettel és szeretettel nevelik, fejlesztik, oktatják a fizikum, a lélek és az intellektus együttes figyelembe vételével. Nagy hangsúlyt fektetünk az erkölcsi nevelésre, hitoktatásra, hon és népismeretre, hazaszeretetre, egészség és környezeti nevelésre, valamint a mindennapos testnevelésre, gyógytestnevelésre.
A habilitáció, rehabilitáció az élet zavartalan működéséhez szükséges alapvető készségekre, képességekre, attitűdökre irányul, valamint a sérült pszichikus funkciók, fejletlen gondolkodási műveletek célzott, direkt terápiájára törekszik.
Igyekszünk életszerű, gyakorlatias, sokoldalú, tapasztalati úton történő nevelést és oktatást nyújtani, örömteli légkört, sikerélményt biztosítani gyermekeinknek. Távlati célunk az egyéni képességek fejlettségi szintjén elérhető legjobb felnőttkori adaptáció és önállóság feltételeinek megteremtése.
Rendszeres úszás és kulturális program színesíti tanulóink hétköznapjait. Nagyon sok szakkör ügyesíti és teszi örömtelivé a diákok életét, mint pl.: fazekas, rajz, furulya és zeneterápia, sportkör, gobelin, néptánc, főző és barkácsoló foglalkozás, amely most kiegészült a fotószakkörrel.
Kiváló habilitációs, rehabilitációs lehetőség: a kutyás-terápia, az augmentatív kommunikáció, a szenzomotoros és zenei fejlesztés. A személyiség harmonikus fejlődését, a képességek és a tehetség kibontakozását segítik ezek a programok. Az együttléteken örömmel vannak jelen a többségi iskola tanulói is.
Intézményünk idáig elnyerte az „Erőszakmentes, egészségtudatos iskola” és az „Ökoiskola” címet, 2011-től pedig a „Családbarát munkahely” címet.
Közeljövőbeli terveink között szerepel egy kiemelkedő magyar találmány, a három dimenziós, térbeli mozgáselemző- és mérő rendszer bevezetése, mely nemcsak a diagnosztikus munkát könnyítené meg, hanem a mozgás és beszédfejlesztésben is forradalmi változást idézne elő.
Az intézmény igazgatója: Elek Zsuzsanna
Tel.: +36-1-388-2144
www.szelloegymi.hu

hu_HUHungarian
en_GBEnglish hu_HUHungarian