Bázisintézmény

AZ ALSÓ TAGOZATBAN jelenleg 41-es létszámmal 4 tanulócsoportban dolgozunk. Főbb tevékenységünk tanulásban akadályozott tanulók oktatása es nevelése. Működik egy osztályunk ép autista gyerekek számára. Tagozatunkon integráltan, értelmileg akadályozott gyermekeket is fogadunk.

Jelenlegi létszámaink: 1-2. oszt. összevont 15 fő
3. osztály 11 fő
4. osztály 8 fő
1-3.a oszt. ép értelmű autisták 7 fő

Munkánk felöleli az óvodából kikerülő kisgyermekek iskolába szoktatását. Képességtől függően indítunk nyújtott képzési idővel szervezett első osztályt.

Az alsó tagozat – 1-4. osztályig – tananyaga felöleli a kultúrtechnikák, matematikai gondolkodás, kommunikáció elsajátítását. Legjobb tudásunk szerint igyekszünk a tananyagba ágyazottan gyermekeinket olvasóvá, hagyomány tisztelővé, magyarságtudatúvá, értékmegtartóvá nevelni.

Az oktatás mellett lehetőségünk van személyre szabott fejlesztéseken terápiákon részt venni egyéni vagy csoportos formában.

Ezek a következők:
  • – mozgásfejlesztés,
  • – néptánc oktatás,
  • – zeneterápia,
  • – állatasszisztált terápia,
  • – delfinhang terápia,
  • – egyéni fejlesztések.

 

bazisintezmeny_1

A FELSŐ TAGOZATON (tanulásban akadályozott tanulók 1-8. osztály) célunk olyan korszerű, továbbépíthető alapműveltség nyújtása, amely elősegíti a képességek minél teljesebb kibontakozását, megalapozza a szakma tanulását és az önálló életvitelt. Fontos feladatunk a helyes pályaválasztás segítése, reális pályakép a képességek, adottságok szerint. Tanórán és tanítási órán kívüli foglalkozásokon lehetőséget biztosítunk tanulóink számára, hogy megismerjék és átérezzék a jól végzett, eredményes munka örömét.

A tanulók optimális fizikai fejlődéséhez szükséges feltételeket és tevékenységeket biztosítjuk mind a tanórán, mind a tanítási órán és iskolán kívüli nevelés, oktatás folyamatában. A tanulók eltérő egyéni sajátosságokból eredő különbözőségeinek kiegyenlítését habilitációs foglalkozásokkal tesszük lehetővé.

Részt veszünk iskolán kívüli kulturális-és sportrendezvényeken, versenyeken. Iskolánk ÖKO iskola, ezért programjaink összeállítása során arra törekszünk, hogy tanulóink mindennapi tevékenységeiben váljon általánossá a környezetkímélő, takarékos magatartás, alakuljon ki a természeti és épített környezet iránti szeretet és megóvás igénye.

bazisintezmeny_2

Az ÉRTELMILEG AKADÁLYOZOTT TAGOZAT két óvodai csoportban és három iskolai csoportban látja el különböző speciális nevelési igényű: autizmussal és/vagy tanulási, ill. értelmi akadályozottsággal élő gyermekek nevelését, oktatását. A szakmai munkát gyógypedagógusok látják el gyermekfelügyelők, az óvodában dajkák segítségével is.

Kiskortól kezdve nagy hangsúlyt helyezünk az önkiszolgálás tanítására, a kommunikáció fejlesztésére, a kulturált viselkedésmód elsajátíttatására. Autizmussal élő gyermekeink autizmus-specifikus nevelést kapnak: kommunikációs kártyával, képes napirenddel, babzsák-terápia segítségével biztosítjuk fejlesztésüket. A mozgásfejlesztés TSMT-terapeuta, szomatopedagógus és gyógytestnevelő kollégák vezetésével történik.

Gyermekeink több csoportos és egyéni fejlesztésen vesznek részt: zeneterápia, úszás, logopédia, gyógytestnevelés, habilitáció, euritmia, delfinhang-terápia.

Részt veszünk az iskola hagyományos, közös programjain (állatkerti látogatás, skanzen látogatása, cirkusz, ünnepségek, farsang, osztálykirándulás) és a nagyobbakkal több külső programot is tervezünk.

Fontosnak tartjuk a szülőkkel, a fejlesztő pedagógusokkal, a gyermekvédelmi felelőssel tartott jó kapcsolatot, mert gyermekeinket csak együttműködve tudjuk igazán hatékonyan fejleszteni.

bazisintezmeny_3

hu_HUHungarian
en_GBEnglish hu_HUHungarian