Erasmus+

Erasmus+ KA2 pályázat

Szerződésszám: 16/1/KA201/022988

Projekt címe: Háromdimenziós rendszer gyógypedagógiai használatának kidolgozása a fogyatékossággal élő gyermekek társadalmi beilleszkedésének elősegítéséért

Megvalósítás időtartama: 2016. szeptember 1 – 2019. augusztus 31. (36 hónap)

A pályázat keretében egy valódi háromdimenziós infokommunikációs eszköz kerül adaptálásra a gyógypedagógia  területére. Az eszköz alkalmas lesz arra, hogy a fogyatékossággal élő gyerekek iskolai előmenetelét nagymértékben javítsa. Ezáltal a diákok iskolai eredményessége javulni fog, illetve a kollégák szakmai megerősítése, fejlődése is megvalósulhat.

Gyógypedagógiában a tanulásban akadályozott, enyhe fokban értelmi fogyatékos tanulók idegrendszeri érése visszamaradott. A mozgás az a lehetőség, amellyel a különböző neurokognitív érési folyamatok felgyorsíthatók és a normál fejlődésmenethez közelíthetők. Jelen projekt hozzájárul ahhoz, hogy a mozgástanulás folyamatának felgyorsításával olyan mozgásmintákat tanuljanak meg a diákok, amelyek alapjaiban fogják elősegíteni az idegrendszeri érésüket (pszichomotoros fejlesztés, finommotorika fejlesztés, sport, tánc), ezáltal is hozzájárulva az osztálytermi tanulás eredményességéhez, illetve az iskola befejezésével nagyobb eséllyel lesznek képesek ép közösségekhez kapcsolódni, munkát vállalni, saját lábra állva önálló életet élni.

Konzorcium összetétele

Konzorcium vezetője

Budapest III. Kerületi Óvoda, Általános Iskola, EGYMI (Szellő EGYMI) – Budapest (HUNGARY)

Az iskola Budapest 03. tankerületében látja el tanulásban és értelmileg akadályozott tanulók nevelését oktatását 3-14 éves korig óvoda és iskolai tagozat működtetésével. Feladata a projekt összefogása, a megvalósítás lépéseinek és feladatainak a megszervezése.


Járás

módszertani videó: link 1, link 2

órai videó: link 1, link 2, link 3, link 4


Reflexgátló

módszertani videó: link 1, link 2

órai videó: link 1


Eséstan

módszertani videó: link 1, link 2

órai videó: link 1, link 2


Néptánc

módszertani videó: link 1, link 2

órai videó: link 1, link 2


Idegrendszer érését vizsgáló tesz:

Teszt


Partnerintézmények

FER Alapítvány – Sepsiszentgyörgy (ROMANIA)

A FER (Fejlesztő és Rehabilitációs) Alapítvány egy 1998 óta működő szervezet, melynek keretein belül két gyógypedagógus alapítóján kívül még hét segítő foglalkozású szakember fejt ki fejlesztő/terápiás tevékenységet. Az évek során programjaik középpontjában a gyerekek álltak, legyen valamilyen mértékben sérült, tanulásban akadályozott, diszharmonikusan fejlődő, szociálisan hátrányos helyzetű és egészséges egyaránt.


Tánc

módszertani videó: link 1, link 2

órai videó: link 1, link 2


Gyurma

módszertani videó: link 1, link 2

órai videó: link 1, link 2


The Park School – Woking (UNITED KINGDOM)

A The Park School az Egyesült Királyság Surrey megyéjének önkormányzata által fenntartott gyógypedagógiai középiskolája. Hozzávetőlegesen 100 sajátos nevelési igényű gyermeknek nyújt nappali rendszerű iskolai ellátást 10-18 éves korig. A gyerekek között nagy számban van jelen a tanulási nehézség, mint a legelterjedtebb fogyatékossági típus. A pályázat keretében a The Park School alapvetően a digitális technológia oktatásban betöltött támogató szerepének a kikísérletezésére fog leginkább hangsúlyt fektetni.


Írás

módszertani videó: link 1

órai videó: link 1, link 2


Gitár

módszertani videó: link 1, link 2

órai videó: link 1, link 2


Biokibernetika Kutató és Fejlesztő KFT – Budapest (HUNGARY)

2006 márciusában alakult meg a budapesti Semmelweis Egyetem első spin-off cégeként. A cég egy idegrendszeri kutatás megvalósítására jött létre, mely dr. Páli Jenő EP1360642 lajstromszámú európai szabadalmán alapult. Célja egy ‘idegrendszeri nyelvre’ fordító elektronikus közvetítőfelület kifejlesztése volt. A cég tevékenysége révén egy, a tapintási információkat elektronikus jelekké átalakító készülék prototípusát fejlesztették ki, amelyről számos cikk is született.

Jelen pályázat keretében a cég a háromdimenziós rendszer (optikai interface) elkészítését, oktatási környezetre történő adaptációját tűzte ki célul sérült vagy az eltérő fejlődésű idegrendszerű gyermekek mozgás- és mentális fejlesztésének céljából. Feladata lesz, hogy a pályázat keretében lezajló kutatást módszertani szempontból felügyelje, a használatra kerülő háromdimenziós rendszert adaptálja a három helyszín adottságaira és a rendszert a három intézményben folyó szakmai munka igényeinek megfelelően installálja. Feladata továbbá, hogy a disszeminációs és multiplikációs feladatokat koordinálja, a tudományos cikkeket elkészítse és a vállalt konferenciák és bemutatók megszervezéséhez szakmai segítséget adjon.


Szellemi termék kifejlesztése

Szellemi termék: könyv 1, könyv 2